Thursday, July 12, 2012

Akal Untuk Memilih

Hati mungkin tidak boleh memilih tapi kita masih ada akal untuk memilih yang wajar untuk diri kita. Kerana itu, saya memilih untuk mengikut kata akal saya, bukan kata hati.

No comments:

Post a Comment