Saturday, August 20, 2011

POLITIKUS WATAN

Apa yang cuba dibangkitkan...
Apa yang cuba diperjuangkan...
Jika cuma hari ini wajah dipertontonkan...
Agar jawatan akan berkekalan...

Apa yang cuba dimajukan...
Apa yang cuba diberikan...
Jika lima tahun tiada perubahan...
Tidur berpalit dengan kemewahan...

Apa yang cuba difikirkan...
Apa yang cuba diselesaikan...
Kampung masih sepi kemudahan...
Kemiskinan masih berlarutan...

Wahai para politkus watan...
Jawatan bukan satu permainan...
Kemewahan bukan satu kebanggaan...
Undian bukan  sekadar kudapan...

Wahai para politikus watan...
Warnai baktimu dengan keikhlasan...
Sulamkan amanah dalam pekerjaan...
Kerana undian itu satu kepercayaan...


8.16 malam, 29 Februari 2008.

No comments:

Post a Comment